Način, uslovi i rokovi isporuke

 

  1. Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljenih Proizvoda. Ugovorne strane su saglasne da Kupcu Proizvodi mogu biti isporučeni na sledeći način (u daljem tekstu: Isporuka):  
  • Lično preuzimanje Proizvoda od strane Kupca prostorijama Prodavca u skladu sa dogovorom između Ugovornih strana,
  • Dostava naručenih Proizvoda od strane Prodavca (po diskrecionoj oceni Prodavca, bilo lično od strane Prodavca ili od strane kurirske službe po izboru Prodavca),
  1. Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz Porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti prodavac zadržava pravo otkazivanja Porudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga.

 

  1. Prodavac je u obavezi da izvrši Isporuku kupljene robe, a koju Prodavac ima na lageru, najkasnije u roku od 3 radna dana od momenta izvršene uplate od strane Kupca, osim ako nije drugačije dogovoreno između Kupca i Prodavca. Kada naručene Proizvode Prodavac nema na stanju (lageru), Isporuka će biti izvršena u roku od 30 dana od Porudžbenice, a nakon izvršene uplate od strane Kupca, osim ako nije drugačije dogovoreno između Kupca i Prodavca. Ako robu koja se ne nalazi na stanju (lageru) Prodavca nije moguće isporučiti u navedenom roku od 30 dana, Prodavac će obavestiti Kupca o navedenom kao i o očekivanom datumu isporuke. U slučaju da Isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene Isporuke robe (primera radi, troškove ležarine u magacinu Prodavca, isporuke na adresu Kupca, kurirske isporuke). Kao dokaz da je Isporuka neuspešna, Prodavac će sastaviti zapisnik u kome će se navesti dan i čas kada je Isporuka trebala da bude izvršena i konstataciju zašto nije izvršena.

 

  1. Prilikom isporuke robe dostavljač je u obavezi da Kupcu dostavi odgovarajući račun i prateću dokumentaciju. Kupac je u obavezi da potvrdi prijem Proizvoda potpisivanjem relevantnog dokumenta koji prati Isporuku Proizvoda (uključujući, bez ograničenja, otpremnicu, zapisnik o primopredaji Proizvoda).

 

  1. Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni Proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.

 

  1. Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa u kome mu je isporučen Proizvod, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

 

Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code