Maziva za ležajeve

28 Mart 2023
Maziva za ležajeve
 
Kuglični ležajevi su oblik kotrljajućih ležajeva kod kojih jedan ili dva reda kuglica služe kao elementi za kotrljanje. Koriste se za mala i srednja radijalna opterećenja. Postali su nezamenljivi u mašinstvu. Mogu se naći kao komponenta šasije u automobilima ili su potrebni u industriji bicikala. Kuglični ležajevi se takođe koriste u sektorima kao što su medicinska ili ambalažna industrija. Ako kuglični ležajevi treba da funkcionišu po želji, moraju biti snabdeveni odgovarajućim mazivom. U zavisnosti od primene, ovo može biti ulje ili mast.
 
 
 

Koje ulje koristiti za kuglične ležajeve?

 
Uvek zavisi od specifične primene koje je ulje najpogodnije za kuglične ležajeve. U zavisnosti od opterećenja i spoljašnjih okolnosti, mazivo se mora prilagoditi. Generalno, i mineralna i sintetička ulja mogu se koristiti za podmazivanje kugličnih ležajeva. Sintetička ulja se uglavnom koriste za visoke temperaturne fluktuacije u procesu rada.
 
Viskoznost ulja je važna. Ako je viskozitet prenizak, nije dovoljno potpuno odvojiti kontaktne površine u kugličnim ležajevima. Međutim, ako je viskozitet previsok, trenje maziva se povećava i mogu se javiti problemi pri hranjenju i pražnjenju ulja. Zbog toga treba unapred izračunati koje je ulje pogodno za vaš sistem.
 
Ulja se koriste za kuglične ležajeve kada preovlađuju velike brzine i temperature kako bi se na najbolji mogući način raspršila proizvedena toplota. Pod ovim uslovima, oni podmazuju pouzdanije od masti.
 
 
 
 

Mast za kuglične ležajeve

 
Masti se takođe mogu koristiti za podmazivanje kugličnih ležajeva. Oni zaptivaju tačke ležišta od prljavštine i sprečavaju koroziju zbog svog vodoodbojnog efekta. Konzistencija masti je generalno u opsegu NLGI klase 2 ili 3. Konzistencija masti je ekvivalentna viskoznosti ulja.
 
Konzistencija masti opisuje njenu otpornost na deformaciju pod uticajem spoljašnjih uticaja. U zavisnosti od specifične primene, konzistentnost se mora prilagoditi. Mazive masti se koriste pri nižim brzinama i radnim temperaturama.
 
 
 
 

Zaključak

 
Podmazivanje ležajeva, iako je jednostavan koncept, može imati svoje izazove i zahteva poštovanje određenih smernica kako bi se osiguralo da se radi ispravno.
 
Vremenom, mazivo u ležaju će prirodno izgubiti svoja svojstva podmazivanja, ali je i dalje ključno obratiti pažnju na kvalitet originalnog maziva i preduzeti gore navedene korake da bismo sačuvali ležaj i njegov predviđeni životni vek.
 
Na taj način ćete obezbediti nesmetanu vožnju vašeg automobila i sprečiti neplanirane zastoje, izgubljeni prihod i smanjenu operativnu efikasnost usled kvara ležaja koji je proistekao iz problema sa podmazivanjem.
 
 

Texaco Delo motorna ulja niskog viskoziteta za teške uslove rada dizajnirana su da ponude uštedu goriva, kompatibilnost sistema naknadnog tretmana i konkurentne periode pražnjenja, dok istovremeno ispunjavaju nivoe zaštite i performansi koji su potrebni da bi bili u skladu sa najnovijim ACEA i glavnim OEM specifikacijama i odobrenjima.

Čitaj dalje

Bez obzira na primenu u automobilskoj industriji, vrednost korišćenja vrhunskih motornih ulja ne može se potceniti.

Čitaj dalje
Havoline ulja – peti deo
21 Novembar 2023

Hemičar za podršku proizvoda i tehnologije Tekaco, Rudi Sanders, je tu da odgovori na važnija pitanja. Rudi razmatra najnovije ACEA standarde i razmatra kako razlike koje se javljaju u različitim zemljama širom Evrope utiču na upotrebu motornog ulja.

Čitaj dalje
Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code