Motorno ulje za dizel motore

22 Januar 2023
Motorno ulje za dizel motore

Motorno ulje je esencijalno za pravilno funkcionisanje i održavanje dizel motora. Dizel motori su drugačiji od benzinskih motora po tome što imaju više pritiska i toplote u cilindrima, što zahteva specifičnu vrstu ulja koja može da ih podnese.

Ulje za dizel motore se razlikuje od ulja za benzinske motore po tome što ima veću viskoznost i veći sadržaj sumporvodoničnih jedinjenja. Ova ulja su dizajnirana da zaštite motor od korozije i trošenja, a takođe i da smanje emisiju štetnih gasova.

 

 

Vrste motornog ulja za dizel motore

 

Postoje različite vrste ulja za dizel motore, kao što su mineralna ulja, sintetička ulja i polusintetička ulja. Mineralna ulja su najjeftinija, ali se ne preporučuju za moderne dizel motore jer ne nude dovoljno zaštite. Sintetička ulja su skuplja, ali su bolja za moderne dizel motore jer nude bolju zaštitu i mogu da produže interval menjanja ulja. Polusintetička ulja su kompromis između cene i performansi.

Važno je koristiti odgovarajuću vrstu ulja za vaš dizel motor i pridržavati se preporučenih intervala zamene ulja. Konsultujte sa vašim mehaničarom ili proizvođačem vašeg automobila da biste saznali više o preporučenim vrstama ulja i intervalima zamene za vaš dizel motor.

Osim toga, važno je da se pridržavate preporučenih nivoa ulja u motoru i da redovno proveravate nivo ulja. Niski nivo ulja može dovesti do oštećenja motora i povećati potrošnju goriva.

 

 

Razlika izmedju motornog ulja za dizela i benzinca

 

Postoji nekoliko glavnih razlika između motornog ulja za dizel i benzinske motore:

  1. Viskoznost: Ulje za dizel motore obično ima veću viskoznost od ulja za benzinske motore, što omogućava bolju zaštitu motora od trošenja i korozije pod većim pritiskom i toplotom u cilindrima.

  2. Sadržaj sumporovodoničnih jedinjenja: Ulje za dizel motore obično sadrži više sumporovodoničnih jedinjenja nego ulje za benzinske motore, što omogućava bolju zaštitu od korozije i trošenja.

  3. Specifikacije: Ulja za dizel motore se moraju pridržavati specifikacija koje su određene od strane proizvođača automobila

 

 

Kako izabrati najbolje ulje za dizel motor?

 

Izbor najboljeg motornog ulja za vaš dizel motor zavisi od nekoliko faktora. Ovo su neki od ključnih faktora koje treba uzeti u obzir prilikom izbora motornog ulja za vaš dizel motor:

  1. Preporuke proizvođača automobila: Preporuke proizvođača automobila su važne jer oni preporučuju odgovarajuću vrstu ulja koja će se najbolje poklapati sa vašim motorom.

  2. Viskoznost: Viskoznost ulja se odnosi na njegovu gustinu i sposobnost da se kreće kroz motor. Preporučena viskoznost ulja za vaš motor je navedena u uputstvima za upotrebu ili u priručniku za održavanje vašeg automobila.

  3. Specifikacije: Motorno ulje za dizel motore mora da se pridržava specifikacija koje su određene od strane proizvođača automobila. Proverite da li vaš izabrano ulje odgovara tim specifikacijama.

  4. Klasa ulja: Postoji nekoliko klasa ulja za dizel motore, kao što su API, ACEA i OEM. Proverite da li vaš izabrano ulje odgovara preporučenoj klasi ulja za vaš motor.

  5. Sintetičko, mineralno ili polusintetičko: Sintetičko ulje je najbolje za moderne dizel motore, jer ima bolju zaštitu od trošenja i korozije, a može i da produži interval menjanja ulja. 

Texaco Delo motorna ulja niskog viskoziteta za teške uslove rada dizajnirana su da ponude uštedu goriva, kompatibilnost sistema naknadnog tretmana i konkurentne periode pražnjenja, dok istovremeno ispunjavaju nivoe zaštite i performansi koji su potrebni da bi bili u skladu sa najnovijim ACEA i glavnim OEM specifikacijama i odobrenjima.

Čitaj dalje

Bez obzira na primenu u automobilskoj industriji, vrednost korišćenja vrhunskih motornih ulja ne može se potceniti.

Čitaj dalje
Havoline ulja – peti deo
21 Novembar 2023

Hemičar za podršku proizvoda i tehnologije Tekaco, Rudi Sanders, je tu da odgovori na važnija pitanja. Rudi razmatra najnovije ACEA standarde i razmatra kako razlike koje se javljaju u različitim zemljama širom Evrope utiču na upotrebu motornog ulja.

Čitaj dalje
Maestro
Mastercard
Visa
Dina
American Express
Banca Intesa
Verifed by Visa
Mastercard Secure Code